Disclaimer

Ondanks de voortdurende zorg en aandacht die wordt besteed aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kan Nesta Shipping BV niet instaan voor de volledigheid, juistheid, of voortdurende actualiteit van de gegevens. Nesta Shipping BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Alle e-mailberichten van en aan Nesta Shipping BV zijn bedoeld voor de geadresseerde(n). Indien het e-mailbericht per ongeluk aan u is toegezonden, verzoeken wij u direct contact op te nemen met info@nesta.nl. In dat geval verzoeken wij u ook het mailbericht te vernietigen en de inhoud niet te gebruiken of op enigerlei wijze aan derden te tonen, aangezien het bericht vertrouwelijke informatie kan bevatten die door het beroepsgeheim wordt beschermd. Iedere geadresseerde dient voor ogen te houden dat de algemene voorwaarden gelden van de door Nesta Shipping BV aangeboden diensten en dat internet e-mail aan risico’s is blootgesteld. Nesta Shipping BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schades die voortvloeien uit het gebruik van internet e-mail.

Aanmelden bezoekers Harlingen Haven