Privacy Policy

Algemeen

Nesta Shipping BV verwerkt uw persoonsgegevens conform de wet- en regelgeving die hierop van toepassing is. Wij verwerken alleen de gegevens die strikt noodzakelijk zijn. 

Verwerking persoonsgegevens 

Wij verwerken persoonsgegevens van partijen waarmee een overeenkomst is aangegaan of toekomstig zal worden aangegaan: 

  • Om contact met u te zoeken indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren; 
  • Voor administratieve doeleinden, zoals het afhandelen van uw betaling  
  • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten 
  • Om goederen en diensten bij u af te leveren 
  • Om te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving 

Derden

In beginsel worden persoonsgegevens van klanten niet gedeeld met derden. Nesta Shipping BV heeft een deugdelijke verwerking van persoonsgegevens van klanten door derden gewaarborgd door ‘verwerkersovereenkomsten’ te sluiten met deze partijen en services.

Bewaartermijn

Gegevens, die verzameld en verwerkt worden omtrent het opmaken en uitvoeren van overeenkomsten met zakelijke partners en/of klanten en leveranciers, worden bewaard voor een zo kort mogelijk periode, niet langer dan nodig voor het gegeven doeleinde tot maximaal zeven jaar na afronding van de desbetreffende overeenkomst.

Beveiliging

Nesta Shipping BV neemt de bescherming en beveiliging van uw (persoons)gegevens serieus en neemt passende technische en organisatorische maatregelen om wangebruik, onrechtmatige verwerking, onopzettelijk verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmakingen ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Rechten

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te vernietigen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, vernietiging, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@nesta.nl onder vermelding van ‘verzoek AVG’. Nesta Shipping BV zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Wijzigingen

Nesta Shipping BV kan deze Privacyverklaring van tijd tot tijd om uiteenlopende redenen wijzigen door de bijgewerkte versie van de Privacyverklaring op onze website te plaatsen. Wij raden u aan de verklaring regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van de manier waarop we uw persoonsgegevens gebruiken. De hier getoonde versie is van 07 april 2020.

Aanmelden bezoekers Harlingen Haven